Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

De pagina-indeling aanpassen

Via het lint kan u het tabblad Pagina-indeling terugvinden.

Door gebruik te maken van de rubriek Pagina-instelling, kan u de afdruk optimaliseren. U kan er o.a. de marges aanpassen, de afdrukstand van het werkblad wijzigen en kop- en voetteksten toevoegen

 

Daarnaast kan u ook gebruikmaken van nuttige opties zoals: 

 

Schaal: Hier kan u de schaal van uw werkblad verkleinen of vergroten. Op die manier kan u meer gegevens op één blad krijgen.

 

 

Titels afdrukken: Op het tabblad Blad kan u de titels van uw werkblad afdrukken. Als u beschikt over een groot document dat bestaat uit meerdere pagina’s, dan zijn alleen op de eerste pagina’s de titels van de kolommen en/of rijen te zien. Op papier zijn de werkbladen daardoor moeilijk te gebruiken. U kan daarom zelf bepalen welke kolom- en/of rijkoppen op alle pagina’s herhaald moeten worden. Dat kan u doen door bij ‘Titels afdrukken’ de gewenste cellen te selecteren op uw werkblad.