Info voor…

Leerkrachten

ICT heeft inmiddels een vaste plek verworven binnen het basisonderwijs. ICT speelt tegenwoordig een belangrijke rol in onze samenleving het is de taak van leerkrachten om kinderen te leren om te gaan met alle digitale mogelijkheden. Dat vereist ook bepaalde digitale vaardigheden van u als docent. Voor alle leerkrachten die graag hun kennis en kunde op digitaal gebied willen uitbreiden is er nu de YES Academy!

Voor ICT-coördinatoren

ICT heeft inmiddels een vaste plek verworven binnen het basisonderwijs. ICT speelt tegenwoordig een belangrijke rol in onze samenleving het is de taak van leerkrachten om kinderen te leren om te gaan met alle digitale mogelijkheden. Dat vereist ook bepaalde digitale vaardigheden van u als docent. Voor alle leerkrachten die graag hun kennis en kunde op digitaal gebied willen uitbreiden is er nu de YES Academy!

Voor directies

Veel scholen hebben de laatste jaren er alles aan gedaan om, met behulp van de ‘Digisprong’,  ICT binnen de school vorm te geven en een ICT Beleidsplan op te stellen. Maar zelfs met de juiste digitale middelen in huis kan het een uitdaging zijn om deze adequaat in te zetten. Daar is digitale kennis en kunde van leerkrachten voor nodig. Met de opleidingen van de YES Academy zorgt u voor een eenduidig digitaal kennisniveau van al uw docenten.