Inleiding Google

Google is meer dan een zoekmachine. Google biedt een reeks tools die een alternatief zijn voor Microsoft Office.

We starten bij Google Drive. Je kan stellen dat deze de usbstick en diskette verdrongen heeft. U heeft namelijk al uw bestanden steeds dicht bij zich op een centrale plaats. Dat laat dan weer toe om samen te werken, feedback te vragen en commentaren te geven.

In Google Docs kan je teksten verwerken om zo artikelen, toetsen, werkstukken en andere inhoud professioneel op te bouwen. Google Slides biedt een blank canvas waarbij de mogelijkheden onbeperkt zijn. Hiermee kan je dan weer presentaties bouwen voor leerlingen, collega’s en ouders. In Google Sheets kan je berekeningen laten maken zodat je die rekenmachine minder nodig hebt. Alle totalen, gemiddelden en andere gegevens van toetsen verwerken? Dat kan in Sheets in een handomdraai.

Een e-mail is niet meer uit onze samenleving te weren. Om vlot te kunnen communiceren, geven we een training in Gmail. Maar ook samenwerken en het veilig plaatsen van bestanden is belangrijk.  Google Drive vervangt de diskette en usb-stick die ons zo lang toelieten om bestanden mee te nemen. Google Drive laat nu ook toe om samen te werken in deze gedeelde bestanden.

Forms maakt het mogelijk om snel enquêtes, toetsen te laten invullen en gegevens te verzamelen. Om die dan weer snel te interpreteren en aan statistieken te koppen.

Tijdens de pandemie deed inzien dat zonder technologie onderwijs soms zelfs niet kan doorgaan. Vele leerkrachten moesten noodgedwongen Zoom, Google Meet of Teams gebruiken om hun leerlingen nog live te kunnen gebruiken. Daarna trede wellicht een soort van Meet-moeheid op, al naargelang de leerkracht. Maar Google Meet deed ook mensen inzien dat je niet altijd naar de campus moet gaan om nog werk te kunnen verrichten. Soms is een vergadering of andere overleggen zeker wel eens makkelijker vanuit thuis. Maar ook afstandslessen moeten daarom altijd verbannen worden.

INHOUD VAN DEZE Training

About Instructor

Gratis training

Training Includes

  • 1 Hoofdstuk